Header image

 

kresťanský zbor

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 

 


 
 

Kresťanský zbor


V
ítame Vás na stránkach Kresťanského zboru v Novom Meste nad Váhom.

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí sa stretli s Ježišom Kristom a On zmenil ich život. Túžime, aby každý človek prežil tento oživujúci dotyk a chceme šíriť Jeho lásku medzi ľuďmi okolo nás.SPOLOČNÉ BOHOSLUŽBY:

NEDEĽA - 10:00 hod. Bohoslužby pre celú rodinu

STREDA - 18:30 hod. Biblické a modlitebné bohoslužby

UTOROK - 19:00 hod. Stretnutie mladých – zvoni
ť na zvonček č.1