Header image

 

kresťanský zbor

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 

 


 
 

Aktivity
 

 NEDEĽA - 10:00 hod. Bohoslužby pre celú rodinu

 UTOROK - 19:00 hod. Stretnutie mladých – zvoni
ť na zvonček č.1

 STREDA - 18:30 hod. Biblické a modlitebné bohoslužby