Header image  
kresťanský zbor  
line decor
  
line decor
 
 
 
  
 
História zboru
 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A OKOLIE

Podjavorinský kraj v okolí Starej Turej bol na sklonku 19. storočia zasiahnutý svedectvom a činnosťou sestier Royových a Jánom Chorvátom, založením spolku Modrého kríža. Toto svedectvo a činnosť v značnej miere pripravilo pôdu pre neskorší vznik bratských zborov v tomto kraji.

NOVE MESTO NAD VAHOM

V roku 1898 sa presťahoval brat Michal Sadloň zo Starej Turej do tohto mesta města. Chodil tu z domu do domu, ponúkal Biblie a pritom zvestoval evanjelium. Malý krúžok veriacich, čo ho prijal, sa začal zhromažďovať v jeho dome. V začiatkoch im slúžila Božím slovom i Kristína Royová. Veriaci tu prežívali veľké nepriateľstvo zo strany občanov. Keď im počas zhromaždení hádzali kamene do okien, museli ich zakrývať doskami. Dielo sa tu v tomto čase vo väčšej miere nerozšírilo a po odchode brata Sadloňa na tri desaťročia zaniklo.

V roku 1934 sa prisťahoval do mesta brat Miloš Čierny s manželkou. Založil si tu kožušnícku dielňu, krajčírstvo a malý obchod s klobúkmi. Spolu s nimi prišla ako krajčírska pomocníčka sestry Čiernej, sestra Zátopková. Obe sa obrátili v sliezskych Třanoviciach. V dome Čiernych sa začali pravidelné bratské zhromaždenia. Okrem domácich prichádzali do nich manželia Böhmovci z Istebníka (dnes časť Trenčína) a Hlubockí z Nového Mesta. V roku 1936 sa manželia Čierni odsťahovali do Turčianskeho Svätého Martina.

Sestra Zátopková zostala v Novom Meste. Na svedectvo jej i ďalších veriacich sa obrátil krajčír, pán Kukučka, ktorý si ju v roku 1940 vzal za manželku. Odvtedy bývali bratské zhromaždenia v ich domácnosti a postupne na troch miestach v meste až do roku 1985.
Do Nového Mesta i jeho okolia prichádzali na návštevy a zvestovali tu Božie slovo bratia: Sadloň, Pavlovič, Ľ. Žarnovický a neskôr brat M. Ostrolucký z Nitry. Zhromaždenia bývali v nedeľu striedavo v Novom Meste a v okolitých miestach. Bratský zbor v Novom Meste postupne rástol, najmä v období po roku 1956 už ako kresťanský zbor. V roku 1985 sa v ňom spolu s veriacimi z okolia zhromažďovalo vyše 50 ľudí. Priestory v dome Kukučkovcov boli pre nich už veľmi tesné. Preto si v tomto roku prenajali pre nedeľné zhromaždenia nevyužité priestory Cirkvi bratskej. V nich sa zhromažďovali až do roku 1991, keď kúpili veľký rodinný dom, ktorý upravili na zborový dom. V ňom bola 10 rokov aj predajňa kresťanskej literatúry, ktorú založil a o ktorú sa staral Vladimír Schnierer so svojou manželkou, až pokiaľ mu to jeho choroba umožňovala.

Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom, do ktorého patria i veriaci z Piešťan, Moravského Lieskového, Starej Turej a ďalších sídel v okolí, je v súčasnej dobe živým a rastúcim zborom a bratským strediskom v dolnej časti Považia.

Zdroj: Cestou pravdy a lásky, 100 ročná história bratského hnutia v Čechách a na Slovensku, kolektív autorov, rok vydania:1998, vydavateľstvo:A-Alef