Header image  
kresťanský zbor  
line decor
  
line decor
 
 
 
  
 
Poslanie zboru


Chceme budovať zbor, ktorý si je vedený vedomím svojho poslania, a tak sa môže zamerať na veci, ktoré sú pre jeho fungovanie a službu podstatné. Bez jasného cieľa je veľmi ľahké nechať sa strhnúť k množstvu dobrých aktivít a programov a pritom prísť o to najlepšie. Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom nieje veľký a nemôže si takýto luxus dovoliť. Tak ako nájsť ten správny cieľ, za ktorým by mala cirkev ísť?

Východiskom sú dva biblické texty: tzv. Veľké prikázanie (Mt 22,36-40) a Veľké poverenie (Mt 28,19-20). Ich spojenie definuje pätoraké poslanie cirkvi:

  1. Milovať Boha z celého srdca

  2. Milovať blížnych ako seba

  3. Ísť … získavať učeníkov

  4. Krstiť

  5. Učiť ich konať

  •    Uctievanie

  •    Služba

  •    Evanjelizácia

  •    Spoločenstvo

  •    Učeníctvo

Keďže chceme byť cieľavedomý zbor, začali sme o tom vyučovať, uvažovať, prehodnocovať svoje aktivity. Zistili sme, že v každej oblasti máme čo doháňať, ale najväčšie rezervy máme v oblasti evanjelizácie a praktickej služby. Od tedy sa všeličo zmenilo a stále sa mení. Učíme sa (neraz na vlastných chybách). Zmeny nutne prinášajú aj problémy ale späť by sme sa nechceli vrátiť.